Säkrare
säkerhetsdörrar

Letar du efter en extra säker designad säkerhetsdörr? Vi på Yoursafety säljer och installerar säkerhetsdörrar med högsta säkerhetsklass RC4. För oss är det viktigt att din nya säkerhetsdörr blir rätt anpassad efter dina önskemål och förutsättningar. Kontakta oss för kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig med både rätt dörr och snygg design.

Säkerhetsdörrar - Vit

Säkrare
säkerhetsdörrar

Letar du efter en extra säker designad säkerhetsdörr? Vi på Yoursafety säljer och installerar säkerhetsdörrar med högsta säkerhetsklass RC4. För oss är det viktigt att din nya säkerhetsdörr blir rätt anpassad efter dina önskemål och förutsättningar. Kontakta oss för kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig med både rätt dörr och snygg design.

Säkerhetsdörrar - Vit

Så här beställer du din säkerhetsdörr:

Beställning Steg 1

Kontakta oss

Ring eller klicka på telefonknappen här på sidan, så får vi kontakt. Du kan även använda vårt kontaktformulär.

Beställning Steg 2

Dina krav

Tillsammans går vi igenom just dina förutsättningar och idéer om hur din dörr ska se ut.

Beställning Steg 3

Design

Vi tar fram ett detaljerat designförslag, som vi sedan prissätter och offererar.

Beställning Steg 4

Installation

Vi producerar din personligt designade önskedörr, och installerar när den är klar.

Säkerhetsdörr - Villa

Säkerhetsdörr - Villa

Säkerhetsdörrar med säkerhetsklass RC4 – därför väljer tjuven inte våra dörrar

Säkerhetsklass RC-1 & 2

Säkerhetsklass
RC2

Total testtid: 15 min varav effektiv angreppstid 3 min.

Verktyg: Skruvmejslar, hammare, kilar etc.

Säkerhetsklass RC-3

Säkerhetsklass
RC3

Total testtid: 20 min varav effektiv angreppstid 5 min.

Verktyg: som skruvmejslar, hammare, kilar etc.

Säkerhetsklass RC-4

Säkerhetsklass
RC4

Total testtid: 30 min varav effektiv angreppstid 10 min.

Verktyg: som borrmaskin, kofot, yxa, bultsax, plåtsax, huggmejsel, bågfil etc.

Kontakta oss
för kostnadsfri offert.

Hos oss är varje
dörr unik.

Offert/Kontakt

Vi lever i ett tuffare
samhällsklimat

Trenden för stöld och tillgreppsbrott 2020

Under 2020 anmäldes 421 000 så kallade stöld- och tillgreppsbrott. Totalt anmäldes 14 700 bostadsinbrott hem runt om i Sverige. Under 2020 ökande inbrotten i lägenheter med +5%. Trista och tråkiga siffror ingen av oss gillar eller vill ta till oss. Vi vet att våra säkerhetsdörrar med vår typ av säkerhetsklassning och funktion sätter stop och avskräcker yrkesförbrytarna. När de börjar sitt inbrott och börjar bryta på dörren går de snabbt vidare till en annan mera lättforcerad dörr för sitt inbrott eller personrån.

Your Safety - Säkerhetsdörr Inbrott

Att tänka på vid köp av säkerhetsdörr

Det finns ett antal viktiga faktorer som spelar in när du ska välja ut din nya säkerhetsdörr. Idag finns det många krav på säkerhetsdörrar, framförallt i lägenheter i gamla flerbostadshus som är viktigt att känna till innan man gör sitt val av säkerhetsdörr. Här nedan listar vi några av de viktigaste kraven gällande säkerhetsdörrar:

Tänk på: Om du är den enda i din trappuppgång som ska byta din dörr mot en ny säkerhetsdörr, se till att beställ dörren i samma färg som övriga dörrar i fastigheten för att hålla det enhetligt.

Säkerhetsdörr med skydd mot brand

Enligt Boverkets byggregler (BBR avsnitt 5:534) från januari 2013 så ställs det krav på brandklassade entrédörrar i lägenheter och flerbostadshus. Oavsett om det är nya lägenheter eller branddörrar som byts ut i befintliga flerbostadshus ska dessa säkerhetsdörrar vara brandklassade enligt svensk lag och skydda mot brand i minst 30 minuter. För detta krävs det att säkerhetsdörrar är brandklassade i brandklass EI30, EI60 eller A60, där bokstäverna specificerar de olika funktionskrav som finns. Med E menas att sticklågor inte tar sig igenom dörren i den grad att de kan antända material i närheten av andra sidan dörren. I står för att dörren aldrig överskrider en viss temperatur, medans siffran på slutet visar under hur långt tid dessa funktionskrav är uppfyllda. I Sverige är det vanligt att man använder sig av säkerhetsdörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter.

Säkerhetsdörr med skydd mot brandgas

Enligt Boverkets byggregler (BBR avsnitt 5:534) från januari 2013 så ställs det även krav enligt lag på att alla nyinstallerade säkerhetsdörrar (entré) i lägenheter och flerbostadshus ska vara brandgastäta i klass S200 (tidigare Sm) enligt SS-EN 13501-2. Detta gäller även om det rör sig om en nybyggnation eller installation av en ny säkerhetsdörr i en äldre byggnad.

Den klassificeringsstandard som används för säkerhetsdörrars brandgastäthet (dvs röktäthet) är SS-EN 13501-2. Den definieras i två olika klasser (Sa och S200), där brandgastäthet S står för säkerhetsdörrars förmåga att reducera brandgas och rökläckage från den ena sidan dörren till den andra. För säkerhetsdörrar i klass Sa är brandgastätheten uppmätt vid röktemperaturer runt 20°C och en tryckskillnad 25 P, medans säkerhetsdörrar i klassen S200 är uppmätt under röktemperaturen 200 °C och tryckskillnaden 50 Pa.

Säkerhetsdörr med skydd mot ljud

Utöver att säkerhetsdörren skall vara brandklassad och vara ett gott inbrottsskydd så är tystnad en efterfrågad kvalitet för många som bor i lägenhet där säkerhetsdörren hjälper till att dämpa ljudnivån från trapphuset. I de miljöer där man ställer högre ljudkrav, i exempelvis lägenheter med öppen planlösning eller loftgångar är det inte ovanligt att man använder säkerhetsdörrar med högre ljudklass så som R’w 40 dB och R’w 45 dB. För att ge dig en bättre förståelse för vilken ljudklass som bör användas vart har vi sammanfattat de olika nivåerna här:

Ljudklass R’w:
  • 25 dB: Konversation vid normal nivå kan höras och förstås.
  • 30 dB: Konversation vid normal nivå hörs svagt men kan avlyssnas.
  • 35 dB: Konversation vid normal nivå kan inte förstås, men kan till viss del avlyssnas vid förhöjd ljudnivå.
  • 40 dB: Konversation kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt.
  • 45 dB: Konversation kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.
  • 50 dB: Konversation, rop och skrik uppfattas ej av det mänskliga örat.

Behöver du hjälp? Ring oss på 010-17 80 177