Säkerhetsdörrar för din bostadsrättsförening

Fördelarna med byte till säkerhetsdörrar i er bostadsrättsförening är flera, såsom skydd mot inbrott, högre brandsäkerhet, skydd mot giftiga rökgaser och bättre ljudisolering.

En positiv bieffekt av att installera designade säkerhetsdörrar, är dessutom att de gör mycket för intrycket av trapphuset. Detta är något som ökar värdet för bostadsrättsföreningens medlemmar.

För lägenheter arbetar vi enbart med säkerhetsdörrar som är certifierade enigt RC4. Därmed är våra dörrar att beteckna som mycket säkra och trygga ur ett inbrottsperspektiv. Mer information om RC4 här.

Jag vill ha mer information, goda råd och lite hjälp

Skydda lägenheten

Yoursafety jobbar inte enbart med säkerhetsdörrar utan kan även se över säkerheten för er bostadsrättsförening i stort, exempelvis när det gäller hur man kan skydda lägenheterna på bottenplan mot inbrott.

Då frågan om trapphusrenovering ofta aktualiseras i samband med dörrbyte kan vi även erbjuda trapphusrenovering med helentreprenad, allt för att förenkla för dig och din förening.

Vi tar tillsammans fram ett designförslag, ni kan bevara ett redan befintligt utseende på dörrar, exempelvis om dessa är tidstypiska. Alternativt skapar vi en helt ny design som exempelvis kan vara av modernt snitt. Vi kan göra det mesta när det kommer till personlig design av dörrarna.

Läs mer om våra erbjudanden vad gäller trapphusrenovering här.