FAQ

Vad betyder alla olika klassningar till branddörrar?

Brandmotståndet hos dörrar klassas i nedanstående brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav. Normalt ges i klassbeteckningen även en siffra vilken visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning. Exempel på klassning är EI30 vilken betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerade (I) under 30 min.

 Integritet (täthet) – Integriteten är förmågan hos ett byggnadselement, med en separerande funktion, att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den oexponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser. Vid bedömning av elementets integritet ser man på följande parametrar: sprickor eller öppningar över en viss dimension, antändning av en bomullstuss och ihållande lågor på den av brand oexponerade sidan.

I  Isolering – Isolering innebär att ett byggnadselement vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den oexponerade sidan under en viss nivå. Generellt ser man dels på maximal temperaturstegring i någon enskild punkt som inte får vara högre än 180K (Kelvin), samtidigt en medeltemperaturstegring på vissa punkter som inte får vara högre än 140K.

A  Alternativ till EI – I Sverige finns för ståldörrar även en klass A, som motsvarar kravet EI. Klassningen A anger att branddörren enbart innehåller obrännbara material och att branddörren är då både isolerade och tät. I BBR21 (5:2311 andra stycket) anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ. Andra klassbeteckningar till branddörrar är: R-Bärförmåga, W-strålning, M-mekaniskt motstånd, C-självstängning, S-röktäthet, K-Brandskydd (tänd skyddande beklädnad).

Jag vill ha mer information, goda råd och lite hjälp

Vilka är Yoursafety?

Yoursafety har prisvärda säkerhetsdörrar som skyddar mot inbrott, brand, brandgaser och ljud för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare. Våra säkerhetsdörrar har säkerhetsklass 4 och är personligt designade utifrån våra kunders önskemål. Vi har även dörrar som lämpar sig bra som ytterdörrar till villor och fastighetsentréer.

Är du fastighetsägare eller sitter i en bostadsrättsförening och är i behov av en trapphusrenovering så kan vi lösa även det. Läs mer om trapphusrenovering här eller kontakta oss så kommer vi med en kostnadsfri offert!

Vill du veta mer om våra säkerhetsdörrar?

Vi erbjuder tre modeller på våra säkerhetsdörrar. Standard som lämpar sig bäst för inomhusbruk samt Termo och Termo plus som passar utmärkt som ytterdörr för villor och fastighetsentréer.