FAQ

Vad betyder de olika klassningarna för säkerhetsdörrar?

Enligt det europiska klassningssystemet i SS-EN1672 indelas dörrar efter sin skyddsförmåga i 6 olika klassningar (RC-Resistance class). Klass 1 är den lägsta och 6 den högsta klassen. För varje klass finns en vägledning om vilken typ av inkräktare klassen svarar mot. Kraven för respektive klass gäller dörrarnas förmåga att motstå ett angrepp med de verktyg en vis inkräktare eller inbrottstjuv kan förväntas ha tillgång till. Testmetoder som svarar mot klasserna i SS-EN1627 finns i SS-EN1628, SS-EN1629 och SS-EN1630.

Klass – Vägledning för val av inbrottsskyddsklass enligt SS-EN1627 (förväntad inbrottsmetod)   

RC1 – Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom dörr genom påverkan utan verktyg (sparka, riva, bända..)

RC2 – Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom dörr genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar, hammare, kilar etc. Totat test tid är 15min varav effektiv angreppstid är 3 min.

RC3 – Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom dörr genom kraftigare påverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot utöver verktygen enligt RC2. Total test tid är 20 min varav effektiv angreppstid är 5 min.

RC4 – Inkräktare förväntas ha viss erfarenhet av inbrott och är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Utöver verktygen enligt RC3 har hen även tillgång till såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin. Total test tid är 30 min varav effektiv angreppstid är 10 min. YourSafetys säkerhetsdörrar hör till RC4.

Jag vill ha mer information, goda råd och lite hjälp

Vilka är Yoursafety?

Yoursafety har prisvärda säkerhetsdörrar som skyddar mot inbrott, brand, brandgaser och ljud för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare. Våra säkerhetsdörrar har säkerhetsklass 4 och är personligt designade utifrån våra kunders önskemål. Vi har även dörrar som lämpar sig bra som ytterdörrar till villor och fastighetsentréer.

Är du fastighetsägare eller sitter i en bostadsrättsförening och är i behov av en trapphusrenovering så kan vi lösa även det. Läs mer om trapphusrenovering här eller kontakta oss så kommer vi med en kostnadsfri offert!

Vill du veta mer om våra säkerhetsdörrar?

Vi erbjuder tre modeller på våra säkerhetsdörrar. Standard som lämpar sig bäst för inomhusbruk samt Termo och Termo plus som passar utmärkt som ytterdörr för villor och fastighetsentréer.