FAQ

Vanliga frågor och svar om säkerhetsdörr som ska installeras i en lägenhet eller villa

Här nedan hittar ni några av våra vanligaste frågor och svar från våra kunder som ska köpa en säkerhetsdörr till sin lägenhet eller villa. Oavsett om du är en fastighetsägare, en privatperson eller en bostadsrättsförening som behöver säkerhetsdörrar. Ta kontakt med någon av oss så hjälper vi dig hela vägen från idé, krav eller funderingar då du/ni påbörjar er resa mot en säkrare och tystare lägenhet eller villa.

Dörregenskaper

Vad betyder de olika klassningarna för säkerhetsdörrar?

Enligt det europiska klassningssystemet i SS-EN1672 indelas dörrar efter sin skyddsförmåga i 6 olika klassningar (RC-Resistance class). Klass 1 är den lägsta och 6 den högsta klassen. För varje klass finns en vägledning om vilken typ av inkräktare klassen svarar mot. Kraven för respektive klass gäller dörrarnas förmåga att motstå ett angrepp med de verktyg en vis inkräktare eller inbrottstjuv kan förväntas ha tillgång till. Testmetoder som svarar mot klasserna i SS-EN1627 finns i SS-EN1628, SS-EN1629 och SS-EN1630.

Klass – Vägledning för val av inbrottsskyddsklass enligt SS-EN1627 (förväntad inbrottsmetod)

RC1 – Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom dörr genom påverkan utan verktyg (sparka, riva, bända..)

RC2 – Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom dörr genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar, hammare, kilar etc. Totat test tid är 15min varav effektiv angreppstid är 3 min.

RC3 – Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom dörr genom kraftigare påverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot utöver verktygen enligt RC2. Total test tid är 20 min varav effektiv angreppstid är 5 min.

RC4 – Inkräktare förväntas ha viss erfarenhet av inbrott och är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Utöver verktygen enligt RC3 har hen även tillgång till såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin. Total test tid är 30 min varav effektiv angreppstid är 10 min. YourSafetys säkerhetsdörrar hör till RC4.

Säkerhetsdörr RC4

Säkerhetsdörr RC4

De flesta säkerhetsdörrar för lägenhet som säljs i Sverige idag är klassificerade enligt RC3. Vi tycker emellertid inte att detta är tillräckligt, utan vi har därför beslutat oss för att bara tillhandahålla säkerhetsdörrar, som givet låskombinationen uppfyller kraven enligt den högre klassificeringen som är RC4. Allt för att du och din familj skall känna sig trygga i ert eget hem. En RC4 klassificerad säkerhetsdörr avskräcker och det är precis detta vi strävar efter. För att bättre förstå skillnad mellan olika säkerhetsklasser enligt Europastandarden SS-EN 1627 följer här en översikt.

Test av säkerhetsdörr

Vid genomförande av ett test av en säkerhetsdörr så skiljer man på total testtid och angreppstid. Detta gör man för att testpersonen skall ha en möjlighet att ta paus emellanåt, hämta andan och tänka igenom nästa steg. Förutom det praktiska inbrottstestet, görs även andra test som tillexempel tryckprov, där man prövar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

Test av olika säkerhetsklasser
för säkerhetsdörrar

RC2

Total testtid 15min varav effektiv angreppstid 3 min. Angrepp med verktig som skruvmejslar, hammare, kilar etc.

RC3

Total testtid 20min varav effektiv angreppstid 5 min. Angrepp med verktig som skruvmejslar, hammare, kilar etc.

RC4

Total testtid 30min varav effektiv angreppstid 10min. Angrepp med verktyg som borrmaskin, kofot, yxa, bultsax, plåtsax, huggmejsel, bågfil etc.

Vad betyder alla olika klassningar till branddörrar?

Brandmotståndet hos dörrar klassas i nedanstående brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav. Normalt ges i klassbeteckningen även en siffra vilken visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning. Exempel på klassning är EI30 vilken betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerade (I) under 30 min.

E Integritet (täthet) – Integriteten är förmågan hos ett byggnadselement, med en separerande funktion, att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den oexponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser. Vid bedömning av elementets integritet ser man på följande parametrar: sprickor eller öppningar över en viss dimension, antändning av en bomullstuss och ihållande lågor på den av brand oexponerade sidan.

I Isolering – Isolering innebär att ett byggnadselement vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den oexponerade sidan under en viss nivå. Generellt ser man dels på maximal temperaturstegring i någon enskild punkt som inte får vara högre än 180K (Kelvin), samtidigt en medeltemperaturstegring på vissa punkter som inte får vara högre än 140K.

A Alternativ till EI – I Sverige finns för ståldörrar även en klass A, som motsvarar kravet EI. Klassningen A anger att branddörren enbart innehåller obrännbara material och att branddörren är då både isolerade och tät. I BBR21 (5:2311 andra stycket) anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ. Andra klassbeteckningar till branddörrar är: R-Bärförmåga, W-strålning, M-mekaniskt motstånd, C-självstängning, S-röktäthet, K-Brandskydd (tänd skyddande beklädnad).

Vad får kallas säkerhetsdörrar?

En säkerhetsdörr ska vara testad och godkänd efter en EU-standard. Säkerhetsdörren är oftast försedd med en stålkärna. Det är dock inte bara materialet och mängden material i dörren som gör att den anses som säkerhetsklassad.

Säkerhetsdörrens upphängning skall även den vara utformad på rätt sätt och vara svårforcerad. Den nuvarande klassificeringen av säkerhetsdörrar är relativt ny och bygger på en EU-standard, SS-EN 1627. Klassificeringen utgår från att dörren ska klara en viss typ av inkräktare och verktyg och delas in i olika klassningar. Din säkerhet bygger på hur mycket våld dörren tål, vilka verktyg som måste användas och hur lång tid det tar att bryta sig in genom dörren. Där är det som du läste innan stor skillnad mellan de olika säkerhetsklasserna.

Köpa en ny säkerhetsdörr

Vad kostar en ny säkerhetsdörr?

En ny installerad säkerhetsdörr har flera parametrar som påverkar priset. Kontakta oss för gratis offert via kontaktformulär eller på 010-17 80 177.

Kan jag beställa en säkerhetsdörr med specialmått?

Vi erbjuder de flesta dörrarna i en rad olika standardmått. Om du inte finner den storlek du söker, kan dessutom många av våra dörrar beställas med speciella höjd- och breddmått. Av produktionstekniska skäl finns det dock olika min och maxmått som måste vara uppfyllda för den valda dörrmodellen. För mer information kontakta oss via vårt kontaktformulär på hemsidan eller på 010-17 80 177.

Går det att få olika färger på insidan och utsidan av säkerhetsdörren?

Ja på ytterdörrar går det bra mot ett pristillägg. Kontakta oss för prisinformation via kontaktformuläret på hemsidan eller på 010-17 80 177.

Hur ser man om en dörr är höger- eller vänsterhängd?

När det gäller säkerhetsdörrar måste du veta vilken hängning säkerhetsdörren ska ha. Du tar reda på hängningen genom att ställa dig utanför dörren och titta på om gångjärnen sitter på höger eller vänster sida.

Om dörren öppnas utåt skall du stå utanför och om dörren öppnas inåt skall du stå innanför.

Vilka tillval kan jag göra på min säkerhetsdörr?

Vit insida, dörrspärr, digitalt tittöga, flera olika låsalternativ, karmtyper etc. Kontakta oss för mer information via vårt kontaktformulär eller på 010-17 80 177.

Vilka färger/trämönster kan jag få på min säkerhetsdörr?

En säkerhetsdörr behöver inte vara grå och trist, det är bara fantasin som sätter gränserna. Alla våra dörrar är unika och vi skräddarsyr dörrarnas paneler, glas och eventuella träsnideriet helt utifrån kundens önskemål. Vi levererar allt från enfärgade laminerade säkerhetsdörrar till dörrar som är kläda i massiva handgjorda träpaneler som gjorts för hand av möbelsnickare. Vi designar tillsammans din säkerhetsdörr, hör av dig via kontaktformulär på hemsidan eller på 010-17 80 177.

Hur beställer jag en Yoursafety säkerhetsdörr?

Kontakta oss med alla frågor eller funderingar gällande beställningar via vårt kontaktformulär här på sidan eller ring oss på  010-17 80 177.

Vi hjälper dig med att välja en rätt modell av säkerhetsdörr för dig som privatperson, företag, bostadsrättsförening eller fastighetsägare!

Installation

Vad ska jag förbereda och tänka på inför installationen av säkerhetsdörren?

När du avtalat tid för installation är det bra om du plockar undan sådant som finns inom en meter från dörren såsom kläder, skor och andra saker. Installatören behöver nämligen lite utrymme precis innanför dörren och kommer att lägga en matta där för att skydda ditt golv under själva installationen. Var dock beredd på att en viss mängd av damm kan förekomma.

Hur lång tid tar det att installera en säkerhetsdörr?

En standardinstallation tar ca 3 timmar, beroende på bl.a. förutsättningar i väggarna. Kontakta oss på Yoursafety för en mer exakt tid för just din säkerhetsdörr.

Kan jag installera dörren själv?

Att installera en säkerhetsdörr korrekt kräver förkunskaper och att installera själv rekommenderas inte i fösta hand. Låt en av våra certifierade dörrinstallatörer hjälpa dig så sparar du tid och kan samtidigt koppla av och vara trygg i att dörren håller vad den tillverkats för.

Hur lång garantitid har jag på min säkerhetsdörr?

Yoursafety ger dig 3 års garanti på din säkerhetsdörr och installation.

Varför ska jag välja Yoursafety när jag köper säkerhetsdörr?

Yoursafety arbetar med certifierade installatörer som löpande utbildas och kontrolleras för att garantera dig trygghet. Med Yoursafetys installatörer sparar du dessutom tid och kan ägna dig åt annat med vetskapen om att din säkerhetsdörr håller vad den lovar.

Jag har redan en Yoursafety säkerhetsdörr

Jag har tappat bort nycklarna till min säkerhetsdörr och behöver ett nytt lås, hur löser jag det?

Kontakta en auktoriserad låssmed och undvik lycksökarna som oftast annonserar på din port. Det kan bli både dyrt och fel utfört om en icke certifierad låssmed hjälper dig med dörröppning.

Jag behöver en ny tätningslist till min säkerhetsdörr, var kan jag köpa den?

Tätningslist finns vanligtvis hos välsorterade byggvaruhandlare. Ta med en bit som prov och visa upp för personalen så blir det enkelt att hitta rätt!

Jag hör fortfarande ljud från trapphuset efter att jag fått en ny säkerhetsdörr, vad beror det på?

Om du efter dörrbyte fortfarande upplever ljud från andra sidan dörren är det också viktigt att titta på hur väggen ser ut. I en äldre fastighet kan väggarna behöva ljudisoleras för att komplettera dämpning. Innan du väljer säkerhetsdörr, kontrollera med fastighetsägaren vilken väggbeskaffenhet huset har och om det går att få hjälp att åtgärda ljudgenomträngning.

Det drar kalluft från tröskeln på min säkerhetsdörr och jag ser trappljuset mellan tröskeln vad beror det på?

I det löpande underhållet på en dörr ingår att se över tätningslisterna i dörren. När en tätningslist är trasig eller har börjat släppa bör den bytas. Beroende på hur mycket dörren används och hur man belastar tröskel och list där kan en tröskellist behöva bytas med mellan 3–7 års mellanrum. Karmens tätningslister byts med 10–12 års mellanrum eller när de gått sönder eller lossnat.

Jag har svårt för att låsa min säkerhetsdörr?

Den vanligaste anledningen till att en säkerhetsdörr är svår/trög att låsa beror på små stenar/grus som lagt sig på tröskeln vid tätningslisten och motverkar att dörren stängs helt och hållet. Detta är särskilt vanligt under vintertiden då många får med sig grus eller småsten i de grova mönster vi har under våra skor. Kontrollera därför alltid tröskeln först innan du kontaktar fastighetsskötare eller servicetekniker.

Jag har fått repor på min säkerhetsdörr, vad kan jag göra?

En lackad säkerhetsdörr kan bättringsmålas, precis som en bil. Ta reda på din kulör och gå därefter till färghandeln. Har du däremot mindre repor i en laminerad säkerhetsdörr i träimitation rekommenderar vi vax.

Behöver du hjälp? Ring oss på 010-17 80 177