Säkerhetsdörr RC4

De flesta säkerhetsdörrar för lägenhet som säljs i Sverige idag är klassificerade enligt RC3. Vi tycker emellertid inte att detta är tillräckligt, utan vi har därför beslutat oss för att bara tillhandahålla säkerhetsdörrar, som givet låskombinationen uppfyller kraven enligt den högre klassificeringen som är RC4. Allt för att du och din familj skall känna sig trygga i ert eget hem. En RC4 klassificerad säkerhetsdörr avskräcker och det är precis detta vi strävar efter. För att bättre förstå skillnad mellan olika säkerhetsklasser enligt Europastandarden SS-EN 1627 följer här en översikt.

Test av
säkerhetsdörr

Vid genomförande av ett test av en säkerhetsdörr så skiljer man på total testtid och angreppstid. Detta gör man för att testpersonen skall ha en möjlighet att ta paus emellanåt, hämta andan och tänka igenom nästa steg. Förutom det praktiska inbrottstestet, görs även andra test som tillexempel tryckprov, där man prövar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

Test av olika säkerhetsklasser
för säkerhetsdörrar

RC2

Total testtid 15min varav effektiv angreppstid 3 min. Angrepp med verktig som skruvmejslar, hammare, kilar etc.

RC3

Total testtid 20min varav effektiv angreppstid 5 min. Angrepp med verktig som skruvmejslar, hammare, kilar etc.

RC4

Total testtid 30min varav effektiv angreppstid 10min. Angrepp med verktyg som borrmaskin, kofot, yxa, bultsax, plåtsax, huggmejsel, bågfil etc.